HÜKÜM VE KOŞULLAR


1.ŞARTLARIN KABULÜ

Revenuemax.net tarafından kullanıcıya sağlanan hizmetler aşağıdaki kullanım koşullarına tabidir. Revenuemax.net şartlar ve koşulları istediği zaman kullanıcıya bildirimde bulunmaksızın güncelleme hakkını saklı tutar.

Revenuemax.net kullanımı için geçerli diğer hükümlere atıfta bulunan bu sözleşme, bununla sınırlı olmamak kaydıyla, Revenuemax.net’ de bulunan belirli materyallerin kullanımını yöneten ek hüküm ve koşullar, kullanıcı tarafından Revenuemax.net’ in kullanımı için geçerli olan hüküm ve koşulları ortaya koymaktadır. Kullanıcı bu sözleşmenin tüm hüküm ve koşullarına uymayı kabul eder. Revenuemax.net kullanma hakkı kullanıcıya özeldir ve başka bir kişiye veya kuruluşa devredilemez. Kullanıcı, kullanıcı hesabının tüm kullanımlarından (herhangi bir ekran adı veya parola altında) ve kullanıcı hesabının tüm kullanımının bu sözleşmenin hükümlerine tamamen uyduğundan emin olmasından sorumludur. Kullanıcı, varsa, kullanıcı parolalarının gizliliğini korumaktan sorumlu olacaktır.

Revenuemax.net hizmet, içerik, kullanılabilirlik saatleri ve erişim veya kullanım için gereken ekipmanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Revenuemax.net’ in herhangi bir yönünü veya özelliğini değiştirme veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır.

2.HİZMETLERİN AÇIKLAMASI

Revenuemax.net web özelliği aracılığıyla kullanıcıya çeşitli kaynaklara, ürün bilgilerine, kayıt formlarına ve çeşitli kaynaklara erişim sağlar. Tüm güncelleştirmeler, geliştirmeler, yeni özellikler ve/veya yeni web özelliklerinin eklenmesi de dahil olmak üzere hizmetler Şartlar ve koşullara tabidir.

3.SİTE VE HİZMETLERİN KULLANIMI

Bu şartları kabul etmeniz ve bu şartlara tam olarak uymanız şartıyla, size bu siteye ve hizmetleri yalnızca amaçlanan amaçları doğrultusunda erişmeniz ve kullanmanız için sınırlı, devredilemez, geri alınamaz bir lisans vereceğiz. Hizmetleri bu şartlarda özel olarak izin verilen durumlar dışında başka bir amaçla kullanamayacağınızı veya bu siteyi veya hizmetleri kopyalayamayacağınızı veya dağıtamayacağınızı kabul edersiniz. Bu siteyi ve hizmetleri kullanımınız, bu şartlara sürekli olarak uymanız kuralına tabidir. Hizmetlerin bu şartları ihlal ederek kullanılması, şirketin bu sitede ve/veya hizmetlerde telif haklarının ihlali olarak kabul edilir. Bu şartları ihlal etmeniz durumunda bu siteye ve hizmetlere erişiminizi ve kullanımınızı bildirimde bulunmaksızın sonlandırma hakkını saklı tutarız.

4.ÜYE HESABI, PAROLA VE GÜVENLİK

Hizmetlerden herhangi biri kullanıcının bir hesap açmasını gerektiriyorsa, kullanıcı Revenuemax.net kuruluşuna geçerli kayıt formunda istenen güncel, eksiksiz ve doğru bilgileri sağlayarak kayıt işlemini tamamlamalıdır. Kullanıcı ayrıca bir parola ve kullanıcı adı seçecektir. Kullanıcı, kullanıcı parolasının ve hesabının gizliliğini korumaktan tamamen sorumludur. Ayrıca, kullanıcı hesabı altında gerçekleşen tüm faaliyetlerden tamamen kullanıcı sorumludur. Kullanıcı, herhangi bir yetkisiz kullanıcı hesabının kullanımı veya diğer güvenlik ihlalleri konusunda Revenuemax.net’ e derhal bildirimde bulunmayı kabul eder. Revenuemax.net kullanıcının bilgisi olan veya olmayan bir kullanıcının parolasını veya hesabını kullanan başka birinin sonucu olarak kullanıcının maruz kalabileceği hiçbir zarardan sorumlu olmayacaktır. Ancak Kullanıcı, Revenuemax.net veya başka bir tarafın kullanıcı hesabı veya parolasını kullanan bir kişi nedeniyle uğradığı kayıplardan dolayı sorumlu tutulabilir. Kullanıcı, hesap sahibinin izni olmadan hiçbir zaman başkasının hesabını kullanmaz. Siteye göz atmak için herhangi bir hesap gerekmez.

5.VERİ TOPLAMA

Sunucularımız, bu siteye veya hizmetlere erişerek ve bu siteye veya hizmetleri kullanarak, internete eriştiğiniz etki alanının adı, bu siteye eriştiğiniz tarih ve saat dahil olmak üzere sizin hakkınızda belirli bilgileri otomatik olarak toplar ve saklar. Bu siteye bağlanmak için kullandığınız web sitesinin internet adresi, IP adresiniz, tarayıcı türü ve dil. Bu bilgileri kimlik doğrulama, kopya koruma, hesap engelleme, sistem yönetimi ve diğer amaçlar için kullanırız. Ayrıca, bu sitenin farklı bölümlerine gelen ziyaretçi sayısı, en çok ve en az ilgi çeken bilgiler, teknik tasarım teknik özelliklerine ihtiyaç ve sistem performansı veya sorun alanlarını tanımlamak dahil olmak üzere belirli bilgileri toplamak ve değerlendirmek için de yazılım programları kullanabiliriz. Web sitesi güvenliği amacıyla ve bu sitenin tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilmesini sağlamak amacıyla, ağ trafiğini izlemek için yazılım programları kullanabiliriz.

6.GARANTİ REDDİ; YÜKÜMLÜLÜĞÜ SINIRLAMA

Kullanıcı, Revenuemax.net kullanımının yalnızca kullanıcının sorumluluğu altında olduğunu açıkça kabul eder. Ne Revenuemax.net’ in bağlı olduğu kuruluşları ne de ilgili çalışanları, temsilcileri veya lisans sahipleri Revenuemax.net’ in kesintisiz veya hatasız olacağını garanti etmez; ayrıca, Revenuemax.net kullanılarak elde edilebilecek sonuçlar veya Revenuemax.net aracılığıyla sağlanan herhangi bir bilgi, hizmet veya ürünün doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili herhangi bir garanti de vermezler.

Revenuemax.net, "olduğu gibi" sunulur ve aşağıdakiler dahil olmak üzere açık veya zımni hiçbir garanti verilmez. Ancak, bu sözleşme için geçerli kanunlar uyarınca hariç tutma, kısıtlama veya değişiklik yapamayan garantiler dışında, ticari beceri veya belirli bir amaca uygunluk için garanti veya zımni garantiler ile sınırlı değildir.

Bu sorumluluk reddi, performans, hata, ihmal, kesinti, silme, silme işlemlerinin neden olduğu tüm hasarlar veya yaralanmalar için geçerlidir. Sözleşme ihlali, haksız davranış, ihmalkarlık veya başka bir eylem nedeni altında, hatalı kullanım, bilgisayar virüsü, iletişim hattı arızası, hırsızlık ya da imha ya da kayıt için yetkisiz erişim ya da değişiklik. Kullanıcı, Revenuemax.net' in diğer kullanıcıların veya üçüncü tarafların karalayıcı, saldırgan veya yasa dışı davranışlarından ve yukarıdaki eylemlerden kaynaklanan yaralanma riskinden tamamen kullanıcı tarafından sorumlu olmadığını özellikle kabul eder.

Türkticaret.net veya Revenuemax.net yazılımı oluşturmada, üretmede veya dağıtmada yer alan kişi veya kuruluşlar, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla doğrudan, dolaylı,Revenuemax.net kullanımı veya kullanılamamasından kaynaklanan tesadüfi, özel, dolaylı veya cezai hasarları kullanıcı işbu belgeyle, bu bölümün hükümlerinin sitedeki tüm içerikler için geçerli olduğunu kabul eder.

Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak, Türkticaret.net bağlı kuruluşları, bilgi sağlayıcıları veya içerik ortakları, Revenuemax.net’ de yer alan bilgilerin hatalı veya diğer kusurları ya da zamanında olmaması veya orijinalliği nedeniyle sorumlu tutulamaz ya da bu nedenle kullanıcıya aktarışındaki herhangi bir gecikme ya da kesinti ya da bundan kaynaklanan ya da bu nedenle ortaya çıkan tüm talepler veya kayıplar için yukarıdaki taraflardan hiçbiri, kar kaybı, tek veya dolaylı zararlar dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla üçüncü taraf hak talepleri veya kayıplarından sorumlu tutulamaz.

Hiçbir taraf doğal afetlerin de dahil olduğu ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere makul kontrolü dışındaki koşullar nedeniyle performansta yaşanan herhangi bir başarısızlıktan veya gecikmeden sorumlu tutulamaz. Toplum, ambargo, sivil veya askeri makamlar, yangın, seller, kazalar, ekipman ve/veya yazılım arızasından ve/veya telekomünikasyon arızalarından kaynaklanan hizmet kesintileri, elektrik kesintileri, ağ arızaları, üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarının (internet hizmetleri ve telekomünikasyon sağlayıcıları dahil) başarısızlıkları gibi. Bu tür olaylardan etkilenen taraf, diğer tarafa gerçekleşmesinden itibaren en fazla on beş (15) gün içinde bildirimde bulunacaktır. Daha sonra bu sözleşmenin performansı, bu tür bir olay etkilenen tarafın bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini önleyecek olduğu sürece askıya alınır.

7.ÜÇÜNCÜ TARAF SİTELERE BAĞLANTILAR

Web sitemizdeki bazı bağlantılar Revenuemax.net sitesinden çıkmanızı sağlar. Bağlantılı sitelerin içeriğinden veya bağlantılı bir sitede bulunan herhangi bir bağlantıdan ya da bu sitelerdeki değişikliklerden veya güncellemelerden sorumlu değildir. Revenuemax.net herhangi bir bağlantılı siteden alınan web yayınından veya başka bir aktarım biçiminden sorumlu değildir. Revenuemax.net bu bağlantıları size yalnızca kolaylık sağlamak amacıyla sağlamaktadır ve herhangi bir bağlantının dahil edilmesi, sitenin Revenuemax.net tarafından onaylandığı anlamına gelmez.

Revenuemax.net, üçüncü taraflarca ve kullanıcılar tarafından sağlanan içeriğin bir dağıtımcıdır. Buna göre, Revenuemax.net’ in bu tür içerikler üzerinde artık genel bir kontrolü yoktur. Her türlü görüş, tavsiye, beyan, hizmet, teklif veya üçüncü taraflarca, bilgi sağlayıcıları, kullanıcılar veya Revenuemax.net kullanıcısı da dahil olmak üzere ifade edilen veya sunulan diğer bilgiler veya içerikler, ilgili yazarlara veya distribütörlere aittir. Revenuemax.net veya üçüncü taraf bilgi sağlayıcısı doğruluğu garanti etmez. Herhangi bir içeriğin eksikliği Revenuemax.net aracılığıyla sunulan içerik ilgili bilgi sağlayıcısı kullanıcı, veya Türkticaret.net ile sözleşme yapmayan diğer kullanıcılar veya resmi yetkililer, Türkticaret.net dışında herhangi bir kişi tarafından Revenuemax.net üzerinde yapılan herhangi bir görüş, tavsiye veya bildirimin doğruluğu veya güvenilirliğinden sorumlu değildir. Türkticaret.net hiçbir koşulda, bir kullanıcının Revenuemax.net aracılığıyla elde edilen bilgilere güvenmesinden kaynaklanan kayıp veya hasarlardan sorumlu tutulamaz. Revenuemax.net aracılığıyla sunulan bilgilerin, görüşlerin, önerilerin veya diğer içeriğin doğruluğunu, eksiksizliğini veya faydasını değerlendirmek kullanıcının sorumluluğundadır. Lütfen belirli bilgilerin, görüşlerin, tavsiyelerin veya diğer içeriklerin değerlendirilmesi hakkında profesyonellerin tavsiyelerini uygun şekilde alın.

8.İZLEME

Revenuemax.net, bu sözleşmeye ve Türkticaret.net tarafından belirlenen çalışma kurallarına uygunluğu belirlemek ve her türlü yasa, düzenleme veya yetkili hükümet isteğini yerine getirmek için sohbet odaları ve forumlar dahil olmak üzere Revenuemax.net içeriğini izleme hakkına sahiptir ancak bu yükümlülüğe sahip değildir.Türkticaret.net tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Revenuemax.net adresine gönderilen herhangi bir materyali düzenleme, yayınlamayı reddetme veya kaldırma hakkına sahiptir. Yukarıdaki hükümleri sınırlamadan, Türkticaret.net kendi takdirine bağlı olarak bu hükümlerin ihlali veya başka şekilde sakıncalı bulduğu tüm maddeleri kaldırma hakkına sahiptir.

9.TAZMİNAT

Kullanıcı, Türkticaret.net’ in kullanıcı veya kullanıcı hesabı tarafından kullanımından kaynaklanan avukat ücretleri de dahil olmak üzere tüm hak taleplerine ve harcamalara karşı, bağlı kuruluşları ve ilgili direktörleri, görevlileri, çalışanları ve acentelerini savunmayı, tazmin etmeyi kabul eder.

10. FESİH

Türkticaret.net veya kullanıcı, bu sözleşmeyi istediği zaman feshedebilir. Yukarıda belirtilen hükümleri sınırlamadan, Türkticaret.net kendi takdirine bağlı olarak Türkticaret.net’ in kabul edilemez olduğunu düşündüğü kullanıcı tarafından yapılan herhangi bir davranış durumunda veya bu sözleşmenin kullanıcı tarafından herhangi bir şekilde ihlal edilmesi durumunda, kullanıcı hesabını derhal sonlandırma hakkına sahiptir.

11.ÇEŞİTLİ

İşbu sözleşme ve Türkticaret.net tarafından belirlenen Revenuemax.net işletim kuralları, tarafların buradaki konuyla ilgili olarak tüm anlaşmasını teşkil eder ve taraflar arasındaki bu konuyla ilgili daha önce yapılmış yazılı veya sözlü tüm anlaşmaları geçersiz kılar. Bu sözleşme, kanun kurallarıyla çelişmesine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak yorumlanacaktır. Bu sözleşme kapsamındaki herhangi bir ihlal veya temerrüt tarafça herhangi bir feragat, önceki veya sonraki ihlallerden veya temerrütten feragat edildiği kabul edilmeyecektir.

12.TİCARİ MARKALAR

Burada adı geçen gerçek şirket ve ürünlerin adları ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir. Örnek şirketler, kuruluşlar, ürünler, etki alanı adları, e-posta adresleri, burada belirtilen logolar, insanlar ve olaylar hayali bir şekilde ifade edilir. Hiçbir gerçek şirket, kuruluş, ürün, etki alanı adı, e-posta adresi ile ilişkilendirme yoktur. Burada açıkça verilmeyen tüm haklar saklıdır.

13.DEĞİŞEN TERİMLER

Türkticaret.net, kullanıcının Revenuemax.net’ i veya herhangi bir bölümünü kullanımına ilişkin hüküm ve koşulları değiştirme ya da kullanım ücretleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yeni koşullar uygulama hakkına her zaman sahiptir. Bu tür değişiklikler, eklemeler veya silme işlemleri, bildirimde bulunulduğunda derhal yürürlüğe gi. Bu değişiklikler, Revenuemax.net’ in üzerinde yayınlanması, elektronik ya da geleneksel posta yoluyla ya da kullanıcının bildirimde bulunduğu diğer yollarla da bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla derhal geçerli olacaktır. Bu bildirimden sonra kullanıcı tarafından Revenuemax.net’ in her türlü kullanımı, duruma göre değerlendirilecektir.